اقدام به خودکشی روی پل طبیعت در تهران

امروز، تعدادی از شهروندان تهرانی، مانع اقدام به خودکشی فردی که تصمیم داشت با پریدن از پل طبیعت، به زندگیش خاتمه دهد، شدند.

  • يكشنبه ۲۰ خرداد ۹۷
Designed By Erfan Powered by Bayan